زندگی نامه

استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیرتقلیدی و شیوه فرمولیک برای اولین بار در مداحی کشور می باشند. با سوابق اجرایی مداحی در تجمعات قم و زنجان و استانهای کشور باتربیت ۶۰۰۰ مداح درسطح استانهای کشور و با سوابق تدریس در ارگانها و اماکن استانهای کشور تنها طراح شیوه و اجراییات تمام فرمولیک و تنها طراح خصوصی تک نفره حضوری و مجازی و حضوری تک نفره در تهران و اصفهان می باشد. مبدع و طراح خصوصی تک نفره با هر هنرجو و شیوه تمام کارگاه ششصد تا هفتصد امتحان کارگاهی بصورت تک نفره با استاد. استقبال به کلاس های مجازی استاد زارع شیرازی تک نفره صوتی با استاد از طریق صوت به ۳۰۰ شهر و روستای کشور رسید

حیرونم - یادم باش

فیلم مصاحبه سوم تولید مرداد 99

فیلم کامل مصاحبه دوم اردیبهشت 99

فیلم کامل مصاحبه اول بهمن 98

نماهنگ دستمو نگهدار - همه آرامشم

نماهنگ دستمو نگهدار - تموم عشقم

نماهنگ من زائر حرمتم

کلیپ بی قرار قطعه با تو

سینه زنی شب قدر تجمع ۹۷