خصوصی مجازی تک نفره با استاد از طریق صوت


آموزش مداحی 
کلاس مداحی
استاد میرزا حسن زارع شیرازی
تمام لینکها و اطلاعات


سوابق اجرایی مداحی درکشور
در ۲ سال تجمع هیئات پایتخت شورحسینی زنجان و هیئات و منازل اساتید بزرگ آذری زبان در زنجان
۳ سال تجمع هیئات شهر مقدس قم تکیه شاه خراسان
۲ سال تجمع مردم ورامین در امامزاده جعفر پیشوا
و تجمعات کلان کشوری دیگر
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦سوابق کلاس مداحی حرفه ای استاد زارع شیرازی
بنیانگذار و مخترع فنون فرمولیک و غیر تقلیدی در مداحی کشور
تنها مدرس با سوابق تدریس در ۵۰ ارگان و اماکن مذهبی کشور
طراح و فرمولساز اجراییات در مداحی برای اولین بار در کشور
مبدع و مخترع تنها روضه های غیر تقلیدی کشور بنام مقبول و مجلسی و حرفه ای
♥ مبدع شیوه اجرای روضه و مداحی با هر نوع صدا
شیوه ساز و مبدع کلاس های مشهور و صدر صد کارگاهی و زود بازده با شهرت عمومی های قم و تهران با۲۵۰۰ شاگرد روضه خوان در 92 تا 94
با بیش از ۲۰۰ ساعت امتحان کارگاهی در عمومیتنها مدرس با سابقه ۱۵سال تدریس کارگاهی صد در صد بدون سخنرانی و تئوریک و فروش سی دی و مدیریت کلاس تمام کارگاه بر چندین هزار نفر
موسس تنها کلاس با 4 فیلم مستند تصویری و 3 فیلم مصاحبه در موضوع آموزش مداحی و راهکارها و چالشها در کشور
و صدها شهادتنامه و پیامهای تشکر از شاگردان مداح در کشور موجود در کانال تشکر های شاگردان در برنامه تلگرام
شاعر و آهنگساز
استاد تمام دستگاه های موسیقی و آوازی عالی


مبده و مبتکر کلاس خصوصی مجازی تک نفره با هر هنرجو از طریق صوت وبا صدها امتحان در صفحه شخصی و خصوصی تلگرام 94 تا 99 با تربیت 3500 مداح عالی در سراسر کشور و خارج از کشور


با تربیت 6000 شاگرد مداح در سراسر کشور 92 تا 98
♦♦♦♦♦
خصوصی مجازی تک نفره با صفحه شخصی استاد محترم به 390 شهر و روستای داخل و خارج کشور رسید
♦♦♦♦♦


انواع دوره روضه مقبول یا سینه زنی مقبول با فنون اختراعی وصد در صد غیر تقلیدی مخترع فنون کشور استاد زارع شیرازی


انواه دوره های روضه مقبول یا سینه زنی مقبول...دوره های 15 روزه با 60 و 80 امتحان اجرایی و عملی


۴۰روزه با 140 امتحان فشرده اجرایی


۳ماهه با 140 امتحان فشرده


4 ماهه با 130 امتحان فشرده


6 ماهه با 360 امتحان فشرده به مقدار دوره یکساله


دوره یکساله با 360 امتحان اجرایی


دوره روضه مجلسی وقویتر ازمقبول ۱۸ماهه با 540 امتحان اجرایی


دوره روضه حرفه ای وقویترین دو ساله با 720 امتحان حرفه ای


 


 


●دوره های صد در صد کارگاه و تک‌ نفره با استاد محترم با تسلط کامل اجرایی بدون تقلید


۴۰روزه فشرده مقبول■
سه ماهه مقبول■
یکساله مقبول■
یکسال ونیمه مجلسی■
دوساله حرفه ای■


 


لطفا قبل از مطالعه شرایط ورود شما به
کلاس تک نفره خصوصی با استاد زارع شیرازی
چند مطلب را با تامل و حوصله دقت مطالعه بفرمایید●●●


۱.این کلاس تنها کلاسیست که ارتباط تک نفره هر هنرجو بدون آشنا یا معرفی 
و بدون روابط خاص با یک مدرس مطرح با سوابق کلان در کشور میباشد
۲.تمام کلاسهای مدرسین شناخته شده در کشور عمومیست و هنرجو باید بین یک جمعیت کلاس شرکت کند و به هیچ عنوان نمی تواند ارتباط تک نفره با مدرس در مسائل فنی داشته باشد
۳.در تمام کلاسهای کشور اعم از مشهور و غیر مشهور فقط بنا بر تقلید در اجراییات تدریس می شود و استاد زارع شیرازی تنها مدرسی ست که بنیانگذار شیوه و فنون غیر تقلیدی ست
۴.این کلاس تنها کلاسی ست که بدون اغراق و در عین صراحت و صداقت با شرکت کننده.
دارای صدها پیام تشکر از مداحان و مدیران و وعاظ کشورست و تنها کلاسیست که از بین چند هزار شاگرد و هنرجوی استاد در ۱۴سال تدریس حرفه ای مداحی. بیش از ۱۰۰ مسیول و مدیر از سطوح مختلف کشور در روضه خوانی شاگرد استاد بودند و اسامی برخی 
در کانال سوابق که لینک در بالا ذکر شد آمده است
۵.در کلاسهای عمومی هزینه از عموم جمع می شود که هزینه فراوانی صورت می گیرد با اینکه یکصدم از فواید و نتایج و امتحانات و ارتباط کلاس خصوصی را به هیچ عنوان ندارد
۶.از سراسر کشور تقاضا جهت خصوصی با یک مدرس مطرح همیشه فراوان بوده است اما از قدیم 
تا کنون
استاد زارع شیرازی تنها مدرس مطرح با سوابق کلان تدریس در ارگانها و اماکن کشورست که بدون هیچ روابط خاص.با هر هنرجو ارتباط تک نفره مجازی و غیر مجازی دارند.
۷.طراح و مبدع خصوصی مجازی شماره با شماره استاد
شخص استاد بودند که بعلت عدم ایاب و ذهاب و 
خصوصی مجازی با شماره استاد
و هر هنرجو در صفحه شخصی تک نفره بااستادمحترم 
♡♡■پر استقبال ترین کلاس درسطح کشورست که به بیش از 390 شهر و روستای کشور رسیده است
۸.پیامهای تشکر در کانال مخصوص تشکرها از کلاس و تدریس بی نظیر حرفه ای و غیر تقلیدی استاد محترم ۸۰ درصدش پیامهای شاگردان مجازی استاد از داخل و خارج کشورست که حتما در کانال تشکر تحقیق و مطالعه داشته باشید
۹.جهت اطلاع استاد زارع شیرازی تنها مدرسی هستند که در طول سال 92 تا 94 در قم و تهران پر شورترین کلاسهای عمومی بعلت شیوه شان داشتند و قریب به ۲۵۰۰ شرکت کننده در کلاسهایشان فقط در سال 92 تا 94 با خروجی کامل خارج شدند و شهادت نامه اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران در همان زمان در کانال تشکر موجودست 
اما در جهت خدمت و ارتقای فنی بیشتر برای هر هنرجو کلاسهای کلان و مطرح عمومی شان را به خصوصی تک نفره مجازی (شماره با شماره استاد محترم. هر دو روز دو تمرین و ماهی سی تمرین و در روضه مقبول یکساله مجموعا ۳۶۰ تمرین و امتحان و در روضه مجلسی یکسال و نیمه ۵۴۰ تمرین و امتحان و در روضه حرفه ای دو ساله با ۷۲۰ تمرین و امتحان از طریق صوت با شخص استاد مطرح کشور با سوابق اعلان شده می باشد که باعث خروجی های کلان و تبدیل مبتدی ها و نوحه خوانان به روضه خوانانی قَدَر و مقتدر شده است که بعنوان
ارتباط خصوصی و مستقیم و بی واسطه در کشور این مقدار امتحان بی سابقه و کلاسی فوق العاده ست و ارتباط خصوصی و با ارامش با مدرس مطرح کشور با سوابق کلان) ارتقا دادند چون هدفشان تربیت و قدرت بخشی بی نظیر به شاگردانشان است که در مدح و ستایش پیامهای شاگردان در کانال تشکر ها این مطلب کاملا مشهود ست


 


♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
●شرایط کلاس تک نفره با استاد محترم
در اجرای روضه کامل برای اجرای مجلس
■●■ سه نوع روضه اختراع کردند در کشور


■که تمام شیوه و فنون و فرمولها برای اولین بار توسط استاد زارع شیرازی در کشور اختراع و تولید شده است☆


و هر سه نوع روضه《مقبول》 و《مجلسی 》و《حرفه ای》 که تنها روضه های غیر تقلیدی و فرمولیک و تماما اختراع مخترع فنون حرفه ای کشور استاد زارع شیرازی میباشد) کاملا شخص را مسلط به اجرای روضه مقابل مردم میکند♡
و《هرسه نوع روضه 》از تمام‌ روضه های تقلیدی که در تمام کشور و کلاسهای کشور تدریس می شود قویترست♤
*●فقط کافیست به کانال تشکرهای شاگردان مراجعه بفرمایید


اما کیفیتهایش با هم تفاوت زیاد دارد
و طبقه بندی فنون هرکدام هم تماما ابداع استادست◇
مثلا《روضه حرفه ای》 که قویترین نوع روضه ساخته شده و فرمولیک هست به مقداری فنونش قویست که روضه
خوانان مطرح از شهرها هم اکنون در حال اموزش دوره آن از استاد محترم هستند و هنرجو بعد از اتمام دوره دو ساله
میتواند در حد مداحان ۲۰ سال ۳۰ سال روضه خوان شهرش مسلط روضه غیرتقلیدی و احساسی اجرا کند و همینطور مجلسی و بعد از آن مقبول و حتی با مقبول .شخص


هنرجو مثل روضه خوان منطقه خود میتواند مجلس روضه بگرداند بدون ذره ای غلط و با قدرت گویا اصلا مبتدی نبوده است


 


ثبت نام■ کلاس پیام 
به09107713121 فقط درتلگرام


 


 


 سه نوع♡♡♡
کلاس خصوصی مجازی
استاد زارع شیرازی
●مخترع فنون حرفه ای در مداحی کشور
●تنها شیوه ساز فرمولیک و غیر تقلیدی
◇بنیانگذار خصوصی تک نفره صوتی با تربیت بیش از۵۵۰۰ مداح در ۶سال اخیر در انواع استانهای کشور
■صاحب تنها کلاس مستقیم و بدون واسطه با هر هنرجو در کشور
○سوابق در ۴۰ ارگان و اماکن کشور
●خبری از تقلید اینجا نیست اینجا تنها کلاس فرمولیک کشورست
■صاحب و مبدع تمام فرمولهای تنهاروضه های غیرتقلیدی کشوربه نام مقبول ومجلسی وحرفه ای که مقبولش شخص رامسلط کامل وقاطع مثل برروضه خوانی میکندحتی اگرمبتدی واردشده باشد♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
●تک نفره صوتی یاتصویری بااستادمحترم 
درتلگرام یاواتساپ به بالای۳۰۰شهرروستای داخل وخارج کشوررسیده است وبسیاری ازمداحان باسابقه از۴۰تا۶۰ساله هم اکنون درکلاسند
ثبت نام از۱۰تا۷۰ساله
تاییداستادمحترم برصدای شخص درلحظه ورودنوجوانان الزامیست امابزرگسالان طبق شیوه استادمحترم براحتی مسلط خواهندشد■■■■■■■
لاحول ولاقوه الابالله العلی العظیم■●


《کلاس اول》درحال برگزاری درتمامی سالها
وهردوروزتک نفره صوتی باشماره استادمحترم
درتلگرام یاواتساپ
طبق مرحله روضه 《مقبول 》یکساله با۳۶۰امتحان وارتباط مستقیم بااستادمحترم
وروضه 《مجلسی》 ۱۸ماهه با۵۴۰امتحان وارتباط مستقیم بااستادمحترم
وروضه《 حرفه ای》 دوساله قویترین روضه احساسی وروانشناسی کشوربا۷۲۰امتحان وارتباط مستقیم بااستادمحترم


《کلاس دوم》
روضه مقبول در۴۰روز هر دو روز 10 امتحان یعنی 140 امتحان و ارتباط اجرایی مستقیم بااستادمحترم 
که شخص رامسلط کامل وقاطع مثل برروضه خوانی میکندحتی اگرمبتدی واردشده باشد《کلاس سوم》درتمام سال
مجازی تصویری مستقیم بااستادمحترم درواتساپ 
هرهفته نیم ساعت امتحان گیری مستقیم وتصویری استادمحترم ازهنرجودرداخل وخارج کشورباماهانه۳۰امتحان مثل کلاس اول وبامدتهاوانواع روضه های کلاس اول که این نوع کلاس ازبیش از۱۰استان کشورهنرجودرحال آموزشست


 


ثبت نام■ کلاس ودعوت ازاستادجهت مداحی مراسمات پیام به09107713121


 


 تسلط همگان باهرنوع صدا###*
براجرای روضه مثل یک مداح مسلط
حتی درروضه مقبول
پایینترین نوع روضه اختراعی استاد


چگونه این تسلط انجام میشود؟


#دلیل اول و اصلی وقاطع
تجربه ۱۵ساله تدریس کلان استاددرارگانهاوادارات تا۹۲وخصوصیهای کلان ومجموعاچندین هزارنفرراازصفرتا۱۰۰کارگاهی محض کار کردن
وفن دهی وعیبگیری کردن
ودرحقیقت قدرت تدریس شایان استادمحترم زارع شیرازیست که علت اصلی پیشرفت هنرجویانست


##دوما
بعلت ماهانه۳۰امتحان مستقیم که درکشور
امتحان مستقیم مدرس مطرح باهرهنرجوازتمام شهرهاوروستاها
بی سابقه ورکوردبوده وهست


###سوماارزش ومقام تک نفره بامخترع فنون غیرتقلیدی راکسی میفهمدکه مجامع وعمومیهاسالهاعمرگذرانده و
جزتقلیدمطلبی به اوندادند


بماندکه روضه مجلسی وحرفه ای
قله فتح شده فنون احساسی درروضه ست که قویترازمقبول
وسقف کیفیت روضه درکشورست*


که### هرسه نوع روضه تنهاروضه های غیرتقلیدی وفرمولیک کشوروتماماابداع واختراع استادمحترم زارع شیرازی با 6000 شاگرد مداح و اعلان شده درسراسرکشورست*


اینست علت صدهاپیام تشکرکه صراحتابیان کردنددرانواع کلاسهای تئوریک وغیرکارگاهی یابعلت تدریس تقلیدی رشدی نداشتندودراین کلاس به یک مداح مقتدرتبدیل شدند


 


 


 


 
###############
این متن.شمارادرباب تدریس استادمحترم زارع شیرازی وتفاوت آن باتمام کلاسهای کشور
آگاه وروشن خواهدنمود■


باتوجه به توضیحات فراوان*
ازمدل کلاس استادزارع شیرازی
که تک وبیسابقه میباشد
ازمتنهای توضیحی
تلاش شده است تاهنرجویان علت
خروجی کلان استادمحترم
بامدل کلاس بی نظیریکه طراحی درکشورکردندرامتوجه شوند


اماباتوجه به سوالات بعضی ازهنرجویان
برآن شدیم بازهم توضیحاتی داده شود♧♧♧


امیدست ذهن خواننده مطالب روشن شود.*


1.تنهاکلاس درکشورکه ارتباط مستقیم و
تک نفره یک مدرس مطرح عمومیهای مشهوردرقم وتهران باسابقه در۴۰تا۵۰ارگان واماکن مذهبی کشورازطریق صوت درتلگرام باهرهنرجو
بدون روابط خاص ویاآشنایی خاص(پارتی)*


2.تنهاکلاس درکشورکه توسط متخصص کارگاه باسابقه۱۵سال تدریس کارگاهی صددرصددرارگانهای کشوروعیبگیری ازمداحان ونوحه خوانان وسخنرانان کشور
بصورت مستقیم هرماه۳۰امتحان اجرایی ازشخص هنرجودرفضای تک نفره تلگرام گرفته میشودودرسه دوره به ترتیب۳۶۰و۵۴۰و۷۲۰امتحان اجرایی عیبگیری توسط شخص استادگرفته میشود*


3.این کلاس ومدل صددرصدکارگاهی اش
وفنون فرمولیکش توسط تنهااستادی طراحی شده است که ۱۵سال .مدل تدریسش صددرصدکارگاه بوده است*
وابدامثل کلاسهای دیگر.سخنرانی وتئوریک وتخته نویسی نداشته است


و درارگانهای رسمی باصدهاتشکروتقدیروشهادتنامه اعلان شده است که تنهامدرسیستک که فنون فرمولیک وغیرتقلیدی برای اولین باردرکشورساخته است*
پس پی خواهیدبردبه تجربه کلان وکارگاهی این استاد.که ازتجربه کلان کارگاهی موفق به اولین فنون فرمولیک شده است بنام روضه های مقبول ومجلسی وحرفه ای


4.سالهابودکه ارتباط هرهنرجوومداح بایک استادمطرح بصورت خصوصی فقط ارزوبودواکنون
مدت یکسال یایکسال ونیم یادوسال هرهنرجوازشهرهای داخل وخارج کشور
باشخص استاددرتلگرام بصورت خصوصی درارتباط مستقیم فنی ست*


5.جهت اطلاع.استادزارع شیرازی تنهامدرسیست
که خصوصی مجازی با۳۰۰تا۷۰۰امتحان وصددرصدغیرتقلیدی رااختراع کرده است 
ونام وپیام صدهاشاگردش ازمدیران ومسیولین ومداحان درکانال تشکروکانال سوابق موجودست*


6.علت شهرت استاددر کلاس های عمومی مشهور در سال های 92 تا 94
ماهی۱۰بارشخصاازهرنفردرهرماه امتحان گیری
وتسلط حتی افرادمبتدی برروضه خوانی بدون تقلید بعدازدوماه درعمومی با۲۰امتحان برفنون استادمحترم وتولیدمجموعه و۵۰دوره عمومی بر۲۵۰۰نفرخروجی و امدن تعدادمداحان 
واکنون ۲۰امتحان عمومی تبدیل شده است به


۳۶۰تا۷۲۰امتحان وعیبگیری مستقیم درفضای تک نفره مجازی صوتی*


پس دراین فضای خصوصی تک نفره متوجه خواهیدشدکیفیت هرهنرجوبه کجاخواهدرسید
وعلت صدهاپیام تشکرچیست*
وعلت مقتدرشدن براجرای روضه قوی درشاگردان استادمحترم ازچیست.


7.استادمحترم تنهاطراح فنون غیرتقلیدی فرمولیک وتنهامنتقدبحث تقلیدوحفظ خوانی
وتنهاتئوریسین شیوه سازی درمداحی با۵۵۰۰شاگردمداح ازصفرتا۱۰۰اموزش غیرتقلیدی در۶سال اخیرست*8.صداسازی طبق شیوه استادمحترم رایگان باهنرجویشان انجام میشود
واگر۵۰پیام تشکردرکانال تشکرهابخوانیدمتوجه خواهیدکیفیت این کلاس وتربیت مداحان مقتدربه چه صورت شکل گرفته است


9.حتمامهمست بدانید
《روضه مقبول》 استادبا۳۶۰امتحان دریکسال.کاملایک شخص مبتدی صفررادرطول دوره .باقدرت تدریس وقدرت عیبگیری وفنون ایشان
مسلط اجرایی برروصه خوانی مثل یک مسجدومحله میکند
《روضه مجلسی》 بایکسال ونیم دوره.و۵۴۰امتحان
کاملاشخص رامسلط به اجرای روضه مثل یک روضه خوان دریک شهرستان میکند
و《روضه حرفه ای》 قویترین روضه احساسی وروانشناسی درکشورمانندروضه خوانان کشوری بافنونی برتروبی مانند


10.یادمان نرفته است که اگریک مبتدی قصدروضه خوان شدن داشت و دارد باید سالها فقط تقلید میکرد و همیشه ضعیفتر ازمطرحها ومشهورین بود
واگریک روضه خوان میخواست فنونی یادبگیردتامدل روضه خوانیش کشوری شود
هیچ فنی به او ارائه نمیشد مگرتقلید از مشهورین


****


حتمامراجعه شما به کانال سوابق جهت مشاهده صدها نام مدیر و مسیول و مداح کشور بعنوان هنرجو
وکانال تشکرجهت مطالعه شهادتنامه ها باامضا و اثر انگشت ازمادحین و اساتیددانشگاه که هنرجوی استادمحترم بودند
وصدهاپیام تشکردرکانال تشکرهامیتواند روشنگر مطالب باشدتمام توضیحات ودستورات استادمحترم در
کانال تفکرات وصوت توضیحات استاددرتلگرام●
@tafakkoratostadzareshirazi110
کانال صدهاپیامهای تشکرهای شاگردان مداح درتلگرام●
@ETTELAATCLASOSTADZARESHIRAZI110
وبسایت رسمی■■■
www.zareshirazi.comپیج اول آموزش مداحی استاد زارع شیرازی در اینستگرام ■
instagram.com/ostad_zareshirazi110yaali/


پیج دوم موزیکال استاد زارع شیرازی
دراینستگرام●
instagram.com/zareshirazimusic/


کانال موزیکال استادزارع شیرازی
درتلگرام■
@zareshirazimusic


کانال اصلی و آموزش مداحی استادمحترم درتلگرام●
@ostadzareshirazi110