مجالس تصویری از تجمعات کلان کشور


سینه زنی ماندگار.تجمع ۵هزارنفره ارتش سیرجان محرم96روضه ماندگار - تجمع زنجان 90روضه آتشین و ماندگار - کلیپ1 - طشتگذاری زنجان 91روضه آتشین و ماندگار - کلیپ2 - طشتگذاری زنجان 91روضه آتشین و ماندگار - کلیپ3 - طشتگذاری زنجان 91روضه آتشین و ماندگار - کلیپ4 - طشتگذاری زنجان 91نماهنگ من علی امنماهنگ مولا علی(ع)نماهنگ قوت بازوی منتجمع یزد – عاشورا ۹۴تجمع ورامین شب قدر۱۹ رمضان ۹۴ امام زاده جعفرتجمع ورامین شب قدر ۲۱ رمضان ۹۴ امام زاده جعفرسینه زنی محشر- ۲۳رمضان ۹۴ امامزاده جعفرپیشواسینه زنی – تجمع حرم جعفربن موسی شب قدر ۹۶روضه*ماندگار تجمع زنجان۹۱ اعلان عزاسینه زنی – تجمع هییات قم ۹۴