کدهای پیشواز

کدهای پیشوازباصدای زیباومنحصربه فرد
☀️استاد زارع شیرازی


مسلم سرمدعلی
همراه اول
۷۶۱۴۱
ایرانسل
۴۴۱۱۱۶۰۹گناه من
همراه اول
۷۳۴۸۴
ایرانسل۴۴۱۱۰۰۴۷علی جلوه اسلام ایرانسل
۴۴۱۱۰۰۴۴کارمن ایرانسل
۴۴۱۱۰۰۴۸عاشقتم یابن الحسن
همراه اول
۷۳۴۸۳
ایرانسل
۴۴۱۱۰۰۴۶یابن الحسن اقا
همراه اول
۷۳۴۸۲
ایرانسل
۴۴۱۱۰۰۴۹یابن الحسن اقای مهربون
همراه اول
۷۳۴۸۱
ایرانسل
۴۴۱۱۰۰۴۵سینه زنی یادم میاد
همراه اول
۶۹۷۲۳
ایرانسل
۴۴۱۱۰۰۵۰


آهنگ پیشواز “گناه من
باصداي زيباي استادزارع شيرازي


” با کد ۴۴۱۱۰۰۴۷


. شما می‌توانید با ارسال کدهای ایرانسل به ۷۵۷۵ آهنگ پیشواز ايرانسل خود را تعيين کنید.
وارسال کدهای همراه اول به۸۹۸۹


کدهای پیشوازباصدای زیباومنحصربه فرد
☀️استاد زارع شیرازی


مسلم سرمدعلی
همراه اول
۷۶۱۴۱
ایرانسل
۴۴۱۱۱۶۰۹گناه من
همراه اول
۷۳۴۸۴
ایرانسل۴۴۱۱۰۰۴۷علی جلوه اسلام ایرانسل
۴۴۱۱۰۰۴۴کارمن ایرانسل
۴۴۱۱۰۰۴۸عاشقتم یابن الحسن
همراه اول
۷۳۴۸۳
ایرانسل
۴۴۱۱۰۰۴۶یابن الحسن اقا
همراه اول
۷۳۴۸۲
ایرانسل
۴۴۱۱۰۰۴۹یابن الحسن اقای مهربون
همراه اول
۷۳۴۸۱
ایرانسل
۴۴۱۱۰۰۴۵سینه زنی یادم میاد
همراه اول
۶۹۷۲۳
ایرانسل
۴۴۱۱۰۰۵۰


۴۴۱۱۹۰۷۰ عباس علمدار
۴۴۱۱۹۰۷۱ از غم هجران تو
۴۴۱۱۹۰۷۲ برا کربلات میمیرم
۴۴۱۱۹۰۷۳ بگو ابالفضلت بیاد
۴۴۱۱۹۰۹۱ حر میشم
۴۴۱۱۹۱۰۴ ذکر قنوتم کربلاته
۴۴۱۱۹۰۶۹ آقاتوعزیز دل فاطمه ای


کدهای پیشوازکارهای جدیدباصدای استادزارع شیرازی درایرانسل