دستورات

اگر قرار به پکیج فروشی بود….

خودش بره اجرا کنه یعنی چه !؟

هنرجو اصلا برای چی کلاس میاد!؟

باید اهانت بشنوید…

کلاسهایی که هیچ فایده فنی ندارد..

هرمداح خوب . استاد تدریس نیست…

دراین کلاس پارتی بازی نداریم

عمومیها انواع صداها بودند ۲۵ تا۶۰ ساله

خصوصی الان صدبرابر کلاس عمومی مان

علت شهرت کلاس عمومی استاد۹۳

تقاضا برای خصوصی و ورود به کلاس

کلاس از سراسر دنیا مستقیم و خصوصی

فیلم تیزر 1 – تشکر شاگردان مداح از سراسر کشور

فیلم تیزر 2 – تشکر شاگردان مداح از سراسر کشور

مدعیان تدریسی که سوابق ندارند

سیستم امنیت کشور و اسامی ارگانها 7 دی 1400

اسامی مدیران و شاگردان 1

اسامی مدیران و شاگردان 2

اسامی مدیران و شاگردان 3

اسامی مدیران و شاگردان 4

موسس آموزش مجازی در مداحی کشور از ۹۴

فهرست