دستورات

اگر قرار به پکیج فروشی بود….

خودش بره اجرا کنه یعنی چه !؟

هنرجو اصلا برای چی کلاس میاد!؟

باید اهانت بشنوید…

کلاسهایی که هیچ فایده فنی ندارد..

هرمداح خوب . استاد تدریس نیست…

دراین کلاس پارتی بازی نداریم

عمومیها انواع صداها بودند ۲۵ تا۶۰ ساله

خصوصی الان صدبرابر کلاس عمومی مان

علت شهرت کلاس عمومی استاد۹۳

تقاضا برای خصوصی و ورود به کلاس

کلاس از سراسر دنیا مستقیم و خصوصی

فیلم تیزر 1 – تشکر شاگردان مداح از سراسر کشور

فیلم تیزر 2 – تشکر شاگردان مداح از سراسر کشور

مدعیان تدریسی که سوابق ندارند

سیستم امنیت کشور و اسامی ارگانها 7 دی 1400

اسامی مدیران و شاگردان 1

اسامی مدیران و شاگردان 2

اسامی مدیران و شاگردان 3

اسامی مدیران و شاگردان 4

موسس آموزش مجازی در مداحی کشور از ۹۴

مصاحبه 1 بهمن 1400 – جلوی چشم همگان

مصاحبه 1 بهمن 1400 – چگونه بااین صدا…

مصاحبه 1 بهمن 1400 – عیب گیری استاد چگونه؟…

مصاحبه 1 بهمن 1400 – فرمول در اجرای هنرجو …

هرجابروید فنون نباشد مسلط … 1

هرجابروید فنون نباشد مسلط … 2

چرا حسادت در مداحی و معنویات؟ رمضان ۱۴۰۱

شکرانه استاد گرانقدر – شهادت حضرت خدیجه س ۱۴۰۱

لایو 17 اردیبهشت 1401 – چگونه این کلاس. درکشور . برتر شد

لایو ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ – مسجد مقدس جمکران

لایو 18 اردیبهشت 1401 – اجرا و کلاس . چگونه ؟

لایو ۱9 اردیبهشت ۱۴۰۱ – حرم حضرت معصومه (س)

لایو ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ – حسادت ها

لایو بسیارمهم 20 اردیبهشت 1401

تنها کلاس …تسلط کامل با تعهد ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

چه کسانی از این فنون محروم شدند ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

چه کسانی اینجا مسلط نشدند – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

یک هنرجوی عاقل و تحصیل کرده متوجه میشود ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

لایو 30 اردیبهشت 1401 – اگرپیشنهاد رییس کشوری رامیپذیرفتم

لایو 30 اردیبهشت 1401 -آموزش هنرمداحی ماننددوره بدنسازی

لایو 30 اردیبهشت 1401 – چرا سی دی و پکیج نمیزنیم

لایو 30 اردیبهشت 1401 – در آموزش هنر مداحی چه میگفتند

لایو 30 اردیبهشت 1401 – دراین مجموعه و بیت المال

لایو 30 اردیبهشت 1401 – کسیکه یک دوره بلندمدت اینجا مطیع باشد دیگر به هیچ کلاس فنی اجرایی نیاز ندارد

لایو 30 اردیبهشت 1401 – روز اعلان به اختراع فنون چه شد

لایو 30 اردیبهشت 1401 – دوره روضه عالی و آواز عالی اینجاست

لایو 30 اردیبهشت 1401 – خودم شهرت رسانه ای درکشور را برای خودم پس زدم

لایو 30 اردیبهشت 1401 – ضوابط روسای مجموعه شرط ورود و استفاده ، نه پارتی بازی

قسم استاد گرانقدر در حرم حضرت معصومه (س) 1401/03/01

چگونه این کلاس برتر شد

گلایه هنرجویانم از حسادتها در مداحی و پاسخ

این شیوه را چگونه‌ چیدمان کرده ام

چگونه ازسال ۸۴ ، این شیوه باعث تسلط در هنرجویان شد

کلیپ لایو ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ – تسلط شاگردانم

کلیپ لایو ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ – چرا تست صدا قبل از ورود به دوره نداریم

توضیح استادگرانقدر در باب ثبت نام دوره محرم ۱۴۰۱

کلیپ لایو 19 خرداد ۱۴۰۱ – قویترین حفاظ از بلایای آخرالزمان با روضه سیدالشهدا

کلیپ لایو  ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ – چرا اینجا مجازی ،صد برابر کلاس حضوریست

لایو استاد گرانقدر : این کلاس در کشور اثبات کرد

کلیپ لایو  ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ – تنها فنون غیرتقلیدی کشورست اینجا

کلیپ لایو 1 تیر 1401 – چه کسی متوجه میشود خصوصی یعنی چه؟

فهرست