دعوت از استاد جهت مداحی مجالس

جهت دعوت از استاد محترم
در باب مداحی مجلس یا هییتتان
پیام د رتلگرام یا واتساپ به رابط کلاس
۰۹۱۰۷۷۱۳۱۲۱
ارسال نماییدایشان با وجود سوابق اجرایی کلان در تجمعات و مجالس مشهور کشور
با اخذ هزینه های ملیونی بشدت مخالفند
و با کمترین هزینه ها به نسبت اعتبار و شهرتشان
جهت خدمتگزاری در مراسمات اهلبیت
با جان و دل و با صدای زیبایشان
زیباترین مراسمات تقدیم به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا می نمایند.