تصاویر پیام تشکر شاگردان مداح

هنرجوی مجازی 27 ساله از قلعه گنج کرمان – 7 بهمن 1402

هنرجوی مجازی 31 ساله از کرمانشاه 5 آبان  1402

هنرجوی مجازی 39 ساله از بوشهر – 27 آذر 1402

هنرجوی مجازی 27 ساله از اصفهان – 7 بهمن 1402

هنرجوی مجازی 33 ساله از شیراز 10 تیر 1402

هنرجوی مجازی 38 ساله از سیرجان 8 مرداد 1402

هنرجوی مجازی 42 ساله از قم – تحت نظر – 4 مهر 1402

هنرجوی مجازی 29 ساله از اصفهان 1 فروردین 1402

هنرجوی مجازی 33 ساله از شیراز 23 خرداد 1402

هنرجوی مجازی 40 ساله از جیرفت 04 تیر 1402

هنرجوی مجازی 49 ساله از مشهد 16 دی 1401

هنرجوی مجازی 26 ساله از کرمان پس از اتمام دوره یکماهه فشرده 23 دی 1401

هنرجوی مجازی 35 ساله از اصفهان 14 اسفند 1401

هنرجوی مجازی 38 ساله از بوشهر 27 مهر 1401

هنرجوی مجازی 27 ساله از چهارمحال و بختیاری 3 آبان 1401

هنرجوی مجازی 36 ساله از درچه اصفهان 25 آبان 1401

هنرجوی مجازی ۳۴ ساله از سمنان ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

هنرجوی مجازی 33 ساله از خواف خراسان 24 شهریور 1401 – پیام تشکر 1

هنرجوی مجازی 33 ساله از خواف خراسان 24 شهریور 1401 – پیام تشکر 2

هنرجوی مجازی ۶۰ ساله از آستانه اشرفیه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ بعد از ۵۰ روز از دوره

هنرجوی مجازی سادات ۴۵ ساله از تبریز ۲۷ تیر ۱۴۰۱

هنرجوی مجازی ۳۸ ساله از قم ۳۰ تیر ۱۴۰۱

هنرجوی مجازی 39 ساله اهل همدان 29 خرداد 1401

هنرجوی مجازی۴۰ ساله از همدان ۱۱ تیر ۱۴۰۱

هنرجوی مجازی ۲۲ ساله از کیش ۲۵ تیر ۱۴۰۱ بعد از ۴ ماه از دوره

هنرجوی مجازی ۳۵ ساله از قم 20 اردیبهشت 1401

هنرجوی مجازی 37 ساله از یاسوج ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

هنرجوی مجازی ۲۱ ساله اهل کرمان مقیم قم ۸ خرداد ۱۴۰۱

هنرجوی مجازی مداح ۵۱ ساله از بابلسر مازندران ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ – صفحه 1

هنرجوی مجازی مداح ۴۳ ساله از کرج ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

هنرجوی مجازی ۳۴ ساله از بوشهر ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

پیام خانواده محترم مرحوم جواد مکاری کاشانی هنرجوی کاشان سال 1400

هنرجوی مجازی مداح ۵۱ ساله از بابلسر مازندران ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ – صفحه 3

هنرجوی مجازی مداح ۵۱ ساله از بابلسر مازندران ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ – صفحه 2

هنرجوی مجازی 28 ساله از بوشهر – 17 دی 1400

هنرجوی 36 ساله اهل یزد ساکن مشهد مقدس 23 دی 1400

آخرین پیام مرحوم جواد مکاری کاشانی هنرجوی 48 ساله ازکاشان 20 مهر 1400

هنرجوی مجازی 43 ساله از مشهد – 4 دی 1400

هنرجوی مجازی 40 ساله از تبریز – 4 دی 1400

هنرجوی مجازی 26 ساله از شهر کرد -27 آذر 1400

هنرجوی مجازی 41 ساله از شیراز – 22 آذر 1400

هنرجوی مجازی 39 ساله از تهران -22 آذر 1400

هنرجوی مجازی 39 ساله از تهران – 22 آذر 1400

هنرجوی مجازی 51 ساله از بابلسر – 22 آذر 1400

هنرجوی مجازی 31 ساله از کاشان -21 آذر 1400

هنرجوی مجازی 34 ساله از تهران – 22 آبان 1400

هنرجوی مجازی 31 ساله از شیراز – 1 آبان 1400

هنرجوی مجازی 35 ساله از خواف خراسان -26 مهر 1400

هنرجوی مجازی 40 ساله از تهران – 23 مهر 1400

هنرجوی مجازی 31 ساله از کاشان – 22 مهر 1400

هنرجوی مجازی 35 ساله از کرج – 21 مهر 1400

هنرجوی مجازی 48 ساله از کاشان – 21 مهر 1400

هنرجوی مجازی 40 ساله از مشهد – 28 شهریور 1400

هنرجوی مجازی 22 ساله از زنجان – 18 شهریور 1400

هنرجوی مجازی 29 ساله از اصفهان – 17 مهر 1400

هنرجوی مجازی 20 ساله از شیراز – 11 شهریور 1400

هنرجوی مجازی 40 ساله از قم – 8 شهریور 1400

هنرجوی مجازی 40 ساله از قم – 8 شهریور 1400

هنرجوی مجازی 40 ساله از تبریز – 6 شهریور 1400

هنرجو 29 ساله از اصفهان – 30 مرداد 1400

هنرجو 31 ساله از دزفول خوزستان – 26 مرداد 1400

هنرجوی مجازی مداح 34 ساله از نارمک تهران – 13 مرداد 1400

هنرجوی مجازی مداح 35 ساله از شیراز – 10 تیر 1400

هنرجوی مجازی مداح 39 ساله از عسلویه – 8 تیر 1400

هنرجوی مجازی مداح 33 ساله از نارمک تهران – 5 تیر 1400

هنرجوی مجازی مداح 32 ساله از جوادیه تهران – 3 تیر 1400

هنرجوی مجازی مداح ۴۰ ساله از تهران – 3 تیر 1400

هنرجوی مجازی مداح ۴۸ ساله از کاشان – 26 خرداد 1400

هنرجوی مجازی مداح ۴۰ ساله از سیرجان – 25 خرداد 1400

هنرجوی مجازی مداح ۳۱ ساله از قم – 10 خرداد 1400

هنرجوی مجازی مداح ۳۴ ساله از سمنان – 10 خرداد 1400

هنرجوی مجازی مداح ۳۳ ساله از تهران – 23 اردیبهشت 1400

هنرجوی مجازی مداح ۳۲ ساله از اراک – 18 اردیبهشت 1400

هنرجوی مجازی مداح 40 ساله از ملایر همدان – 18 فروردین 1400

هنرجوی مجازی مداح 50 ساله از تهران – 18 فروردین 1400

هنرجوی مجازی مداح ۳۸ ساله از سیرجان – 28 اسفند 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۳ ساله از تهران – 13 اسفند 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۷ ساله از قم – 13 اسفند 1399

هنرجوی مجازی مداح 30 ساله از بندرعباس – 30 بهمن 1399

هنرجوی مجازی ۱۹ساله از بابل – 29 بهمن 1399

هنرجوی مجازی مداح 32 ساله از تهران – 21 بهمن 1399

هنرجوی مجازی مداح 23 ساله از مرند آذربایجان – 19 بهمن 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۴ ساله از اهواز – 18 بهمن 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۲ ساله از نارمک تهران – 13 بهمن 1399

هنرجوی مجازی 50 ساله از تهران – 11 بهمن 1399 – صفحه اول

هنرجوی مجازی 50 ساله از تهران – 11 بهمن 1399 – صفحه دوم

هنرجوی مجازی 50 ساله از تهران – 11 بهمن 1399 – صفحه سوم

هنرجوی مجازی مداح ۳۴ ساله از سبزوار – 8 بهمن 1399

هنرجوی مجازی مداح 34 ساله از خواف خراسان رضوی – 25 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 35 ساله از قم – 25 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 38 ساله از تهران – 25 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 28 ساله از اصفهان – 24 دی 1399 -صفحه اول

هنرجوی مجازی مداح 28 ساله از اصفهان – 24 دی 1399 -صفحه دوم

هنرجوی مجازی مداح 32 ساله از زاهدان – 22 دی 1399 – صفحه اول

هنرجوی مجازی مداح 32 ساله از زاهدان – 22 دی 1399 -صفحه دوم

هنرجوی مجازی مداح 32 ساله از زاهدان – 22 دی 1399 -صفحه سوم

هنرجوی مجازی 50 ساله از تهران – 21 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 31 ساله از دامغان – 14 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 32 ساله از نارمک تهران – 9 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 33 ساله از سبزوار – 6 دی 1399

هنرجوی مجازی 35 ساله از یاسوج – 4 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 33 ساله از تهران – 30 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح 37 ساله از فارس – 30 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح 42 ساله از بجنورد – 29 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح 28 ساله از شهر ری – 29 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح 47 ساله از کاشان – 29 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۸ساله از کرمان – 20 آذر 1399

هنرجوی مجازی ۳۳ساله از کرمانشاه – 17 آذر 1399 – صفحه اول

هنرجوی مجازی ۳۳ساله از کرمانشاه – 17 آذر 1399 – صفحه دوم

هنرجوی مجازی ۳۳ساله از کرمانشاه – 17 آذر 1399 – صفحه سوم

هنرجوی مجازی مداح ۳۳ساله از تهران – 16 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح ۲۷ساله از شهر ری – 13 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح از تهران – 11 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح 40 ساله از تبریز – 5 آذر 1399 – صفحه اول

هنرجوی مجازی مداح 40 ساله از تبریز – 5 آذر 1399 – صفحه دوم

هنرجوی مجازی مداح ۳۳ ساله از تهران – 2 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح از ماکو آذربایجان غربی – 30 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداحاز استان فارس – 30 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداح از خوزستان – 29 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداح از گراش فارس – 22 آبان 1399

هنرجوی مداح 55 ساله از رشت – 19 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداح از بندرعباس – 15 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۵ساله از تهران – 15 ابان 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۵ساله از خواف خراسان رضوی – 6 ابان 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۸ساله از سیرجان – 4 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداح ۲۷ساله از ورامین – 4 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۵ساله از اهواز – 3 آبان 1399

فهرست