مجالس 1400

روضه شهادت حضرت معصومه (س) سال 1400
روضه امام کاظم (ع) – 17 آذر 1400


روضه هرکه از عشق تو دیوانه نشد یا اباعبدالله 20 آذر 1400

روضه سوم فاطمیه اول سال 1400

روضه فاطمیه 8 دی 1400روضه فاطمیه 1400 – هرکه از عشق تو دیوانه نشد

روضه های فاطمیه 1400


سینه زنی و تجمع ای نور دیده – تهران 98

روضه 2 – تجمع طشتگذاری بزرگ زنجان – سال 91

روضه 1 – تجمع طشتگذاری بزرگ زنجان – سال 91

کلیپ ماندگار – تجمع شاه خراسان قم -سینه زنی محرم 94

تجمع مردمی ورامین امام زاده جعفر – شب قدر 97 – سینه زنی 5

تجمع مردمی ورامین امام زاده جعفر – شب قدر 97 – سینه زنی 2

تجمع مردمی ورامین امام زاده جعفر – شب قدر 97 – سینه زنی 7

تجمع مردمی ورامین امام زاده جعفر – شب قدر 97 – سینه زنی 3

تجمع مردمی ورامین امام زاده جعفر – شب قدر 97 – سینه زنی 1

تجمع مردمی ورامین امام زاده جعفر – شب قدر 97 – سینه زنی 4

مدح مولا – در سینه ام جمال علی

مدح مولا – تا آخر عمر هم علی میگویم

مدح نیمه شعبان 1400 – داروندار فاطمه برگرد

فهرست