تفکرات و توضیحات استاد

جهت اطلاع

مشهورترین کلاس عمومی در قم و تهران
سال ۹۲ تا ۹۴
متعلق به استاد زارع شیرازی بود
بشکلی که بخاطر شیوه و تسلط هنرجویان مبتدی شان فقط در یکماه
سروصدای زیاد و شهرت فراوانی
در بین مداحان و کلاسهای مداحی ی آن سالها اتفاق افتاد
چون در گذشته وحال
سابقه نداشت
مدرس و استادی بتواند فنونی ارائه کند
که با ده امتحان کارگاهی
هنرجوی صفر صفر
پس از یکماه
جلوی چشم همگان در کلاس عمومی
روضه بخواند بدون ذره ای تقلید
.اینست دلیلی که کلاس ایشان به پنجاه اداره و اماکن کشور دعوت شد
و شیوه ایشان  بر صدا و اجرای  روسا و مسئولین کشوری و استانی قم و تهران
در یک دوره فشرده ۴ساعته
اجرا شد
و تایید واعلان به اختراع فنون مداحی کشور برای اولین بار
توسط استاد زارع شیرازی
را گزارش کردند

اسامی ادارات مختلف و اماکن مذهبی کشور
و نام مسئولین کشوری ای که شیوه استاد زارع شیرازی را بعنوان برترین وتنهاترین فنون مداحی کشور تایید واعلان کردند
برگ زرینی ست که نه سال در صفحه سوابق وبسایت رسمی
ایشان و در صفحات اینترنتی اطلاعات مداحی کشور
میدرخشد

صدها و هزاران پیام متنی  تقدیر و تشکر از مادحین و ذاکرین کشور که افتخار شاگردی ایشان در دوره های خصوصی یا عمومی داشتند
اقراریست تمام براینکه تنها موسس و بنیانگذار تنها فنون کشور
شخص #استاد_زارع_شیرازی ست

که بیان داشتند سالها و ایام فراوان در انواع سیستمهای اموزشی کشور اعم از مشهور کشوری و‌مشهورهای شهری و غیرمشهور شرکت کردند
و جز ادعای فنون چیزی ندیدند و فقط تقلید از دیگر مدعیان فنون در سطح کشور ایران تحویل گرفتند
و صراحتا اعلان نمودند که بایک دوره شاگردی استاد زارع شیرازی
راه سی ساله اجرای مداحی و روضه را دریک سال و دوسال گذرانده اند حتی اگر قبل از دوره از لحاظ صدا و اجرا صفر بوده اند

اینکه استاد گرانقدر بعنوان تنها موسس فنون کشور
چه قدرتمندانی را در خصوصی تک نفره با 100 تا 2000 امتحان در حال تربیت کردن هستند بماند …
ایشان درسیستم اموزش خصوصی اینترنتی که ابداع خودشان درکشورست این دوره های خصوصی تک نفره را راه اندازی و ابداع کردند که این دوره ها با بالاترین راندمان کارگاه وبا عیبگیری مشهورشان در صفحه تک نفره با هر هنرجو همراهست بعنوان تنهااستادیکه‌فنون وتدریسش باعث تربیت نه هزار مداح از ۹۲ تا ۴۰۲ شده است که ابدا تقلیدی در کارندارند واین دوره های اختراعی ایشان بدون ذره ای تقلید و تبدیل صفر کیلومتر به یک مداحیکه گویا یکسال و دوسال پیش . هیچ قدرت اجرای روضه و مداحی نداشته است شاهکار اموزشی در کشورست
ایشان اولین استاد مداحی در سال ۹۴ بودند که اموزش خصوصی و تک نفره و اینترنتی را پس از عمومیهای مشهور تاسیس واجرا نمودند
که‌در انزمان میگفتند مگر مداحی هم خصوصی دارد…

متخصصین اموزشی و تربیتی دنیا فقط میفهمند که وقتی
فنون بی نظیر و استادی و نظارت و عیبگیری ی تنها موسس فنون هنری یک کشور با کارگاه محض صدها امتحانه
بر افراد با صدا و‌استعداد مختلف در خصوصی  تک نفره برای هرشخص اجرا شود
چه غولهای اجرایی و هنری تربیت میشوند

پاسخ رابط ثبت نام به هنرجوی طالب ثبت نام 2 اردیبهشت 1403


اگر قرار به پکیج فروشی بود….

خودش بره اجرا کنه یعنی چه !؟

هنرجو اصلا برای چی کلاس میاد!؟

باید اهانت بشنوید…

کلاسهایی که هیچ فایده فنی ندارد..

هرمداح خوب . استاد تدریس نیست…

دراین کلاس پارتی بازی نداریم

عمومیها انواع صداها بودند ۲۵ تا۶۰ ساله

خصوصی الان صدبرابر کلاس عمومی مان

علت شهرت کلاس عمومی استاد۹۳

تقاضا برای خصوصی و ورود به کلاس

کلاس از سراسر دنیا مستقیم و خصوصی

فیلم تیزر 1 – تشکر شاگردان مداح از سراسر کشور

فیلم تیزر 2 – تشکر شاگردان مداح از سراسر کشور

مدعیان تدریسی که سوابق ندارند

سیستم امنیت کشور و اسامی ارگانها 7 دی 1400

اسامی مدیران و شاگردان 1

اسامی مدیران و شاگردان 2

اسامی مدیران و شاگردان 3

اسامی مدیران و شاگردان 4

موسس آموزش مجازی در مداحی کشور از ۹۴

مصاحبه 1 بهمن 1400 – جلوی چشم همگان

مصاحبه 1 بهمن 1400 – چگونه بااین صدا…

مصاحبه 1 بهمن 1400 – عیب گیری استاد چگونه؟…

مصاحبه 1 بهمن 1400 – فرمول در اجرای هنرجو …

هرجابروید فنون نباشد مسلط … 1

هرجابروید فنون نباشد مسلط … 2

چرا حسادت در مداحی و معنویات؟ رمضان ۱۴۰۱

شکرانه استاد گرانقدر – شهادت حضرت خدیجه س ۱۴۰۱

تنها کلاس …تسلط کامل با تعهد ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

چه کسانی از این فنون محروم شدند ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

چه کسانی اینجا مسلط نشدند – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

یک هنرجوی عاقل و تحصیل کرده متوجه میشود ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

قسم استاد گرانقدر در حرم حضرت معصومه (س) 1401/03/01

چگونه این کلاس برتر شد

گلایه هنرجویانم از حسادتها در مداحی و پاسخ

این شیوه را چگونه‌ چیدمان کرده ام

چگونه ازسال ۸۴ ، این شیوه باعث تسلط در هنرجویان شد

توضیح استادگرانقدر در باب ثبت نام دوره محرم ۱۴۰۱

راز های موفقیت – 1403

علت طلاقهای شایع در ایران – 1403

فهرست