محرم و صفر 1401

محرم و صفر 1401

قطعه سینه زنی شب چهارم محرم 1401- خوشا جانی که جانانش حسینه

قطعه روضه شب چهارم محرم 1401- دلم هوای تو کرده یابن الحسن

قطعه روضه تاسوعا 1401

قطعه سینه زنی تاسوعا 1401 – عباس نام آور

قطعه مدح مولا – تاسوعا 1401

قطعه سینه زنی تاسوعا 1401 – بر لب رسیده

قطعه روضه ظهر عاشورا 1401

قطعه روضه ظهر عاشورا 1401

قطعه شور ظهر عاشورا 1401

قطعه سینه زنی ظهر عاشورا 1401

قطعه مدح مولا شب عاشورا 1401

قطعه سینه زنی ظهر دوازدهم محرم 1401 

قطعه سینه زنی دوازدهم محرم 1401

قطعه سینه زنی دوازدهم محرم 1401

قطعه روضه شب هفدهم محرم 1401

قطعه مدح مولا شب هجدهم محرم 1401

قطعه روضه نوزدهم محرم 1401

قطعه روضه تل زینبیه 20 محرم 1401

قطعه روضه شب 22 محرم 1401 – مقتل حضرت زهرا (س)

قطعه روضه شب 22 محرم 1401 – مقتل حضرت زهرا (س)

سینه زنی – حرف یتیمو رد نکن

سینه زنی – 12 محرم 1401 در یک اداره نظامی قم

قطعه سینه زنی 28 صفر 1401

قطعه سینه زنی 28 صفر 1401

قطعه مدح مولانا علی 28 صفر 1401

قطعه سینه زنی 28 صفر 1401

فهرست